Gladde wegen, wie betaalt de schade?

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is het gevaarlijk glad, maar wie betaalt de schade aan je auto als je een slippertje maakt? 

Op tal van Vlaamse wegen is het deze ochtend gevaarlijk glad. Bestuurders klagen dat er op vele plaatsen niet eens gestrooid is. Een slippertje met de auto is dan snel gemaakt, maar wie betaalt de schade aan jouw auto in dat geval? De juristen van overtreding.be leggen uit.

gladde weg schuiver slipper

Omnium?

Heb je een omniumverzekering, dan betaalt deze doorgaans de schade aan je auto.

Het kan wel zijn dat je een stuk van de schade zelf moet betalen. Dat heet dan de franchise of vrijstelling

 

Zelf aansprakelijk?

Heb je geen omniumverzekering dan moet je zelf aan de slag. De vraag is dan natuurlijk wie er aansprakelijk is.

Eerst en vooral is er de Wegcode. Die zegt dat je je snelheid moet aanpassen aan de omstandigheden. Je moet er dus in de eerste plaats zelf voor zorgen dat je auto niet gaat slippen op een gladde weg.

Sta je stil en word je aangereden door iemand anders, dan moet die ander (of zijn verzekeringà natuurlijk jouw schade vergoeden.

 

Overheid?

Maar hoe zit het dan met de overheid? Is die niet verplicht om de wegen veilig te houden? Toch wel. Maar dat betekent niet dat de overheid zomaar alle schade zal vergoeden.

Ten eerste moet je weten wélke overheid verantwoordelijk is. Wie dat is, hangt af van het soort weg.

  • De gemeente is verantwoordelijk voor de gemeentewegen
  • Het Vlaamse Gewest is verantwoordelijk voor de gewestwegen: dat zijn niet alleen de snelwegen, maar ook alle wegen die worden aangeduid met een letter. Denk aan de R1, de R0, de N10 of de N60.

 

 

Eenmaal je weet wie je kan aanspreken, moet je ook een sterk dossier opbouwen. Het allerbelangrijkste daarbij is het bewijs. Anders gezegd: als je in het recht iets vraagt of beweert,  dan moet je daar het bewijs voor leveren.

Wie schadevergoeding wilt kijgen van de overheid, moet zelfs drie dingen bewijzen: de schade, een fout (van de overheid) en een verband tussen die twee.

 

  • Schade

De schade is doorgaans het gemakkelijkst te bewijzen. Schade aan de auto (of zelfs lichamelijke schade) is meestal nog gemakkelijk vast te stellen. Zorg altijd voor een offerte of een herstellingsfactuur, zodat het bedrag van de schade niet meer kan worden betwist.

Tip: Je bent niet verplicht je wagen te laten herstellen, zelfs niet als je een schadevergoeding hebt gekregen. Je mag gerust de vergoeding op zak steken en met je (beschadigde) auto blijven rijden. Zolang de schade geen andere weggebruikers kan kwetsen. Een kleine bluts of kras hoef je dus per se te herstellen.

 

  • Een fout/gebrek

Naast de schade moet je ook een fout van de wegbeheerder bewijzen. Je moet dan bewijzen dat de wegbeheerder een opzettelijke fout beging of dat hij onzorgvuldig is geweest. Dat is natuurlijk heel moeilijk aan te tonen. Gelukkig biedt de wet je hier wat hulp.

Zowel de gemeente als het Gewest worden beschouwd als de ‘bewaarder’ van de weg. En de bewaarder is nu eenmaal verantwoordelijk voor eventuele gebreken.

Kan je bewijzen dat de weg gebrekkig, dan hoeft de wegbeheerder zich al niet meer te verdedigen. Hij is dan sowieso aansprakelijk. Of een gladde weg echt gebrekkig is, beslist de rechter. Dat verschilt dus van geval tot geval.

Voor gemeentewegen liggen de zaken zelfs nog gemakkelijker. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van de wegen op haar grondgebied. Kan je aantonen dat een bepaalde gemeenteweg erg onveilig was, dan gaat de rechtbank er van uit dat de gemeente op de hoogte was van die situatie. Dat hoef je dus nooit zelf te bewijzen.

 

  • Een oorzakelijk verband

Je hebt nu aangetoond dat je schade hebt (factuur) en je hebt een fout of gebrek van de wegbeheerder aangetoond (foto’s ter plaatse). Maar schade en een fout zijn niet genoeg. Je moet ook bewijzen dat jouw schade het gevolg is van de fout of het gebrek.

En hier gaan de meeste weggebruikers in de fout. Je eigen verklaring volstaat meestal niet als bewijs. Wil je een vergoeding krijgen, dan heb je tegensprekelijk bewijs nodig. Dat zijn dan onafhankelijke getuigen of vaststellingen door de politie.

Een gladde weg krijgt van de politie maar zelden de hoogste prioriteit.  Tenzij wanneer er gewonden zijn gevallen. Het kan dus even duren vooraleer de politie ter plaatse komt. Maar als je geen tijd of geen zin hebt om te wachten en wegrijdt, maak je het jezelf heel moeilijk!

Tip: vraag altijd of de politie ter plaatse komt om vaststellingen te doen. Ook al moet je daarvoor soms erg lang wachten. Verlaat ook de plaats van het ongeval niet. Vaststellingen op een andere plaats en/of tijdstip dan het schadegeval zijn volkomen nutteloos.

Vaststellingen van de politie zijn praktisch onweerlegbaar. Niets gaat boven een PV van de politie dat melding maakt van de gladde weg én de schade aan je voertuig en dat bovendien ter plaatse werd opgemaakt.

winter takken

Hoe vergoeding krijgen?

Je hebt schade opgelopen door een glad wegdek en je hebt het nodige bewijs verzameld. Hoe krijg je nu een vergoeding? Daarvoor neem je best contact op met de verantwoordelijke wegbeheerder: de gemeente of het gewest.

Krijg je niet de juiste reactie, dan kan je naar de rechtbank. Wil je weten hoe je daarvoor beroep kan doen op een gratis advocaat, neem dan gerust contact op met overtreding.be.

Geef een reactie