13 dingen die je moet weten als je geflitst wordt.

Deze week rijden weer heel wat mensen van en naar hun vakantiebestemming.  Jammer genoeg zullen daarbij ook weer heel wat mensen geflitst worden. Maar wat kost zo’n overtreding nou precies? 13 dingen die je moet weten als je geflitst wordt.

Niet geflitst

Wie geen bekeuring wilt, houdt zich best aan de snelheid. Wie wilt weten waar de Belgische politie staat te flitsen, kan daarvoor terecht bij PolCon – PolitieControles. Deze pagina verklapt de locatie van zowat alle politiecontroles in Vlaanderen.

 

Antwoordformulier

Ben je toch geflitst, dan ontvang je enkele dagen later al een ‘antwoordformulier’ van de politie. Op dit antwoordformulier kan je invullen wie het voertuig bestuurde en is er ook plaats voorzien voor je verweer.

Vragen over je PV? Die stel je gratis met de chatbot van overtreding.be. Je krijgt meteen gratis advies. Ze kijken ook meteen na of je in aanmerking komt voor een gratis advocaat.

 

Kopie P.V.

Bij het antwoordformulier zit normaal ook een kopie van het P.V. De datum waarop deze kopie wordt verstuurd, is erg belangrijk. Normaal gezien gaat het woord van een politieagent namelijk voor op dat van jou. Dat heet de ‘bijzondere bewijswaarde’.

Werd het P.V. niet binnen de 14 dagen verstuurd, dan verliest het P.V. deze bijzondere bewijswaarde. Jouw woord wordt dan evenveel waard als dat van de politieagent, waardoor je kan worden vrijgesproken.

Maar opgelet, de rechter heeft altijd het laatste woord. En hij kan ook rekening houden met andere elementen, zoals bijvoorbeeld de foto.

 

Foto en ijkingsattest

Twijfel je over het P.V., dan kan je om een kopie van de foto en van het ijkingsattest vragen. Op de foto moet je nummerplaat duidelijk zichtbaar zijn. Ook het model van de auto moet duidelijk zichtbaar zijn. De flitspaal moet ééns om de twee jaar geijkt zijn. Dateert de laatste ijking van meer dan 2 jaar geleden, dan kan dat de resultaten beïnvloeden en is de boete ongeldig. Opgelet, in België kan je de foto en het ijkingsattest enkel bekijken als de zaak voor de rechtbank komt. Het kan dus goedkoper zijn de boete gewoon te betalen.

 

Vooraan flitsen verboden?

In België kan de politie perfect vooraan flitsen, ook al weten de meeste Belgen dat niet. De verwarring is het gevolg van een Koninklijk Besluit van 11 oktober 1997. Dat K.B. zei dat enkel de officiële nummerplaat geflitst mocht worden. Aangezien de officiële nummerplaat achteraan hangt, was vooraan flitsen verboden. Het KB van 11 oktober 1997 is echter niet meer geldig, zodat er ook perfect vooraan kan worden geflitst.

 

Reflectie

Kijk ook goed na waar de flitser precies stond toen je geflitst werd. Als de flitser dicht bij een vangrail, een geparkeerde auto of ander metalen voorwerp stond, kan dit de metingen beïnvloeden. Dat komt omdat de meeste flitsers werken volgens het zogenaamde doppler-effect.

Flitsen bij een vangrail kan dus in principe niet. Let wel op, dit geldt dan weer niet voor flitsers met lussen in het wegdek.

 

Correctie

Omwille van datzelfde dopplereffect kunnen de metingen onnauwkeurig zijn. Zelfs mist of regen kunnen de meting beïnvloeden. Daarom wordt de boete – net als in Nederland – berekend op basis van een gecorrigeerde snelheid.

De gecorrigeerde snelheid bekom je door van de gemeten snelheid de ‘correctiemarge’ af te trekken.

  • reed je minder dan 100 km/u, dan trek je 6 km/u af
  • reed je méér dan 100 km/u, dan trek je 6 % af

 

Bedrag van de boete

Nu je de gecorrigeerde snelheid kent, kan je de boete berekenen.

  1. Voor de eerste 10 km/u boven de toegelaten snelheid betaal je altijd 53 euro. Of je nu binnen of buiten de bebouwde kom reed, of je nu 1 of 9 km/u te snel reed, … Je betaalt altijd 53 EUR.
  2. Reed je meer dan 10 km/u te snel, dan betaal je – bovenop de eerste 53 EUR – de volgende bedragen:
  • reed je binnen de bebouwde kom, dan betaal je 11 EUR per bijkomende kilometer per uur te snel
  • buiten de bebouwde kom betaal je 6 EUR per bijkomende kilometer per uur te snel

Je ontvangt een ‘onmiddellijke inning’ voor dit bedrag. Betaal je deze onmiddellijke inning, dan is de zaak afgehandeld.

 

Bebouwde kom?

Opgelet! Enkel de verkeersborden F1 en F3 bakenen de bebouwde kom af. Op sommige plaatsen mag je ook buiten de bebouwde kom maximum 50 km/u. En soms mag je binnen de bebouwde kom dan weer sneller dan 50 km/u. In dat laatste geval gelden wel de tarieven voor de bebouwde kom!

Word je geflitst, dan betaal je dus 53 EUR plus 11 EUR per bijkomende km/u (in plaats van 53 EUR + 6 EUR per bijkomende km/u).

 

Zone 30

Ook de zone 30 is streng gereguleerd. Volgens een ministerieel Besluit moet de zone 30 herkenbaar zijn door de plaatsgesteldheid, door een inrichting of door beide. Wat daarmee precies wordt bedoeld, weet niemand, maar een eenvoudig verkeersbord volstaat dus niet.

 

Minnelijke schikking

Heb je je bezwaren op papier gezet (of betaal je niet op tijd), dan gaat het dossier naar het Openbaar Ministerie. Het O.M. kan dan een minnelijke schikking voorstellen. Deze ligt 10 EUR hoger dan het bedrag van de onmiddellijke inning. Het O.M. kan natuurlijk ook met je bezwaren rekening houden en de boete kwijtschelden.

Worden je bezwaren niet aanvaard en betaal je ook de minnelijke schikking niet, dan word je gedagvaard voor de politierechtbank.

 

Automatisch rechtbank

In sommige gevallen kom je niet in aanmerking voor een onmiddellijke inning of minnelijke schikking. Je wordt dan onmiddellijk gedagvaard voor de politierechtbank. Dat is onder meer het geval:

  • wanneer je meer dan 30 km/u te snel reed binnen de bebouwde kom
  • wanneer je meer dan 40 km/u te snel reed buiten de bebouwde kom

Je betaalt dan niet alleen een boete, maar ook de gerechtskosten en in vele gevallen een bijdrage van 150 EUR aan het Slachtofferfonds. Je kan je ook verwachten aan een rijverbod.

 

Boetecalculator

Er bestaan ook een aantal handige tools om je (Belgische) verkeersboete te berekenen. zoals de chatbot van overtreding.be. Daarmee bereken je niet alleen de boete voor een snelheidsovertreding, maar ook alle andere overtredingen uit de wegcode. Je krijgt er ook GRATIS juridisch advies en weet meteen of je recht hebt op een gratis advocaat.

Geef een reactie