Rechter verklaart parkeerretributies ongeldig!

Meer dan 500 EUR aan parkeerboetes moest hij betalen, maar daar was Eric Chaubin uit Namen niet akkoord meer. En de rechter heeft hem nu gelijk gegeven.

Foto

Eric Chaubin is chef-kok in Namen. Daar geldt – net als in de meeste andere steden – het betalend parkeren. Maar na de zoveelste parkeerboete was de maat vol voor de chef-kok. In een eerste fase vroeg hij aan het parkeerbedrijf of hij de foto’s kon bekijken, die van de overtreding werden gemaakt. Toen bleek dat die foto’s niet onduidelijk en ongedateerd waren, richtte hij zich tot de stad zelf.

500 euro

Daar daar bleef het lange tijd stil. Maar intussen kreeg de man wel bezoek van een deurwaarder. Het totale kostenplaatje steeg al snel boven de 500 EUR. Dus trok de man zelf maar naar de vrederechter. Zonder advocaat, maar wel met succes! De vrederechter besliste namelijk dat de onduidelijke en ongedateerde foto’s niks bewezen. Gevolg: de kok moest niks betalen!

Fout rechtgezet

De stad Namen heeft haar instructies inmiddels aangepast. De parkeerwachters moeten 3 foto’s trekken – met datum –  en die onmiddellijk digitaal doorsturen aan de stad. De schepen van mobiliteit is ervan overtuigd dat dit probleem zich niet meer kan voordoen.

Wie zijn boete wil betwisten, kan echter best nog altijd de foto’s en het dossier opvragen.

Website

Heb je zelf een parkeerretributie gehad? Of zelf een parkeerwachter gespot? Deel het op ParkeerControle, een initiatief van PolCon – PolitieControles.

Geef een reactie