Hogere verkeersboetes vanaf 1 mei!

Bestuurders met een zware voet letten maar beter op! Op 1 mei stegen alle verkeersboetes, zowel voor snelheids- als voor andere overtredingen.

De juristen van overtreding.be – de app waarmee je zelf je boete kan berekenen – leggen de nieuwe tarieven uit!

Onmiddellijke inning

Vanaf maandag 1 mei stijgen de verkeersboetes met 5 %. Het gaat dan om de zogenaamde ‘onmiddellijke inning‘, een boete die wordt opgelegd door de politie.

Wordt de onmiddellijke inning betaald, dan is de kous af. De zaak komt dan niet voor de rechtbank en de boete kom niet op het strafregister. Wordt de onmiddellijke inning niet betaald, dan stuurt het parket een minnelijke schikking. Die ligt 10 EUR hoger dan de onmiddellijke inning.

Als ook de minnelijke schikking niet wordt betaald, dan gaat de zaak naar de rechtbank.

De tarieven van de onmiddelijke inning en de minnelijke schikking stijgen dus vanaf 1 mei.

 

Graden

De verkeersovertredingen zijn ingedeeld in 4 graden, afhankelijk van het gevaar dat ze opleveren. Hoe groter het gevaar, hoe hoger de boete.

Graad Gevaar Boete tot 30 april 2017 Boete vanaf 1 mei 2017
1 Storend rijgedrag 55 EUR 58 EUR
2 Onrechtstreeks gevaar 110 EUR 116 EUR
3 Rechtstreeks gevaar 165 EUR 174 EUR
4 Onvermijdelijk gevaar 450 EUR/rechtbank Rechtbank

 

Snelheid

Ook de boetes voor te snel rijden gaan omhoog. Hier hangt de boete af van het soort weg én hoe snel je reed.

  Boete tot 30 april 2017 Boete vanaf 1 mei 2017
Tot 10 km/u te snel 50 EUR 53 EUR
Meer dan 10 km/u te snel

(binnen de bebouwde kom)

50 EUR + 10 EUR per km/u 53 EUR + 11 EUR per km/u
Meer dan 10 km/u te snel

(buiten de bebouwde kom)

50 EUR + 5 EUR per km/u 53 EUR + 6 EUR per km/u

 

Alcohol

Ten slotte stijgen ook de boetes voor alcohol achter het stuur.

Boete tot 30 april 2017 Boete vanaf 1 mei 2017
0,20 – 0,50 promille 100 EUR (professionelen) 105 (professionelen)
0,50 – 0,80 promille 170 EUR 179 EUR
0,80 – 1,00 promille 400 EUR 420 EUR
1,00 – 1,14 promille 550 EUR 578 EUR
1,14 – 1,48 promille 1.200 EUR 1.260 EUR

 

Bevel tot betaling

En de tarieven zijn lang niet het enige dat verandert. Ook het hele systeem verandert. Wie na de onmiddellijke inning, ook de minnelijke schikking niet betaalde, kwam automatisch voor de politierechter. Zelfs voor een overtreding van de eerste graad.  Dat verandert nu!

Wie de minnelijke schikking niet betaalt, krijgt een allerlaatste herinnering. Wordt er dan nog niet betaald, dan volgt (vanaf 1 juli 2017) een bevel tot betalen. Het bedrag van het bevel ligt 35 % hoger dan de oorspronkelijke boete. Bovendien komt daar in de meeste gevallen ook nog de bijdragen aan Slachtofferfonds bij (momenteel 200 EUR). Vanaf het bevel heb je nog 30 dagen de tijd om bezwaar in te stellen.

Heb je geen bezwaar ingediend en ook niet binnen de 45 dagen betaald, dan is de boete definitief. Het bedrag van de boete kan dan bijvoorbeeld van de belastingen worden ingehouden.

Als de boete dan nog niet binnen de 3 jaar betaald is, volgt er automatisch een rijverbod van 8 dagen, van 15 dagen of van een maand, afhankelijk van de feiten.

 

 

Bron:
– Koninklijk Besluit van 23 april 2017 tot wijziging van de bedragen bedoeld in het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer (BS 27 april 2017)
– Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer, wat betreft de verhoging van de sommen (BS 28 april 2017)
– Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft (BS 28 april 2017)
– Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 april 2017 tot inwerkingtreding van het besluit van 9 maart 2017 betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft (BS 28 april 2017)
– Besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer (BS 25 april 2017)

Al 1 reactie

  1. Hermans oskar 29 april 2017

Geef een reactie