Strengere straffen voor alcohol in het verkeer

Strengere straffen voor alcohol in het verkeer of vluchtmisdrijf. Het zijn maar twee van de maatregelen die gisteren werden beslist op een bijzondere ministerraad.

Op 14 mei kwam kwam de federale regering samen voor een bijzondere ‘thematische ministerraad’. Op het programma: veiligheid, justitie en defensie. En dat laat zich ook voelen in het wegverkeer. Hier zijn enkele maatregelen uit het programma.

Alcoholtest

Alcoholslot en zwaardere straffen

De Wegverkeerswet wordt opnieuw aangepast (lees: verstrengd). Er komen zwaardere straffen voor:

  • Vluchtmisdrijf met gewonden: 3 jaar gevangenisstraf
  • Vluchtmisdrijf met doden: 4 jaar gevangenisstraf
  • Rijden zonder rijbewijs of tijdens rijverbod: 1 jaar gevangenisstraf
  • Rijden onder invloed van alcohol of drugs
  • Rijden zonder verzekering

 

Daarnaast wordt ook het alcoholslot verplicht voor de volgende gevallen:

  • Bestuurders met meer dan 1,8 %. Hier kan de rechter wel nog afwijken.
  • Recidivisten die voor de tweede keer veroordeeld worden met meer dan 1,2 promille.

 

Alle minnelijke schikkingen op strafregister

Ook het strafregister wordt aangepast. Vandaag vind je op je strafregister – naast je identiteitsgegevens – enkel de veroordelingen door de politie- of andere rechtbanken. Minnelijke schikkingen staan er bijvoorbeeld niet op. Vanaf 2019 komen ook de minnelijke schikkingen op het strafregister.

 

Verjaring

De overheid krijgt ook meer tijd om verkeersmisdrijven voor de rechtbank te brengen. Zo zal de verjaringstermijn worden opgetrokken tot 2 of 3 jaar. Voor de meeste, gewone verkeersovertredingen bedraagt de verjaringstermijn momenteel 1 jaar.

 

Databank met alle pv’s

Er komt ook één grote databank met alle PV’s. Op dit moment kan de politie niet zien welk gevolg het gerecht aan hun PV’s heeft gegeven. Dat kan in de toekomst wel. Maar ook de rechter zal kunnen zien welke PV’s tegen iemand werden opgesteld.

Dat is een groter probleem dan op het eerste zich lijkt.  Niet elk PV leidt immers tot een veroordeling. De procureur des Konings kan nog altijd beslissen om een PV te seponeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de procureur vindt dat er niet genoeg bewijs is. Maar in de toekomst zal de rechter dus rekening kunnen houden met alle PV’s die tegen iemand werden opgesteld, ook als die tot niets hebben geleid. Dat wringt met het vermoeden van onschuld.

 

Rechtsbijstandsverzekering, ook voor verkeerszaken

In het regeerakkoord beloofde de regering al dat ze de rechtsbijstandverzekering zou promoten. Dat is een verzekering die de kosten van je advocaat betaalt, als je naar de rechtbank moet.

Zondag besliste de regering dat de rechtsbijstandsverzekering fiscaal aftrekbaar zal worden. De rechtsbijstandsverzekering zal ook voor heel wat meer risico’s kunnen worden afgesloten.

Daarnaast komt er een soort nomenclatuur voor de prestaties van een advocaat. Dat systeem bestaat nu ook al voor dokters. Die nomenclatuur bepaalt ook welk deel van de erelonen wordt terugbetaald, in dit geval door de rechtsbijstandsverzekering. Advocaten kiezen zelf of ze zich aan die tarieven willen houden, maar de verzekering betaalt altijd hetzelfde terug, ongeacht wat de advocaat je aanrekende. De advocaten zijn alvast niet te spreken over deze maatregel. Bovendien is het maar de vraag of de overheid wel vaste tarieven mág opleggen (mededingingsrecht).

 

Kostprijs

Koken kost geld! Dat is in dit geval niet anders. De nieuwe maatregelen zullen worden gefinancieerd door geld dat daarvoor al werd bestemd in het verleden. Maar daarnaast zal er ook een bijkomende inspanning van 105 miljoen per jaar nodig zijn.

 

Bron: overtreding.be

overtreding app

 

 

Links:

  • http://premier.fgov.be/sites/default/files/articles/PPWT%20BILAN%20NL%20imp.pdf
  • http://premier.fgov.be/sites/default/files/articles/PPWT%20COMM%20NL%20imp.pdf
  • http://premier.fgov.be/sites/default/files/articles/PPWT%20Perspectives%20NL.pdf

 

Geef een reactie