Politie gaat hardleerse fietsers aanpakken

De komende weken besteedt de wijkwerking van de politie extra aandacht aan foutief, asociaal en gevaarlijk fietsgedrag. Er zal in twee fases worden opgetreden, sensibiliserend en verbaliserend. In de herfst- en wintermaanden, wanneer het ’s ochtends later licht wordt en ’s avonds vroeger donker, is de zichtbaarheid al beperkter. Asociaal, gevaarlijk en/of foutief verkeersgedrag verhogen enkel het risico op slachtofferschap.

waaslandtunnel konijnenpijp fietser antwerpen

De wijkwerking van de Antwerpse lokale politie start vanaf maandag 27 november met een aandachtscampagne voor foutief en gevaarlijk fietsgedrag, naar aanleiding van meldingen en klachten van bewoners, maar ook op basis van discussies op sociale media. Eigen vaststellingen van de politie bevestigen dat er wel degelijk een probleem is met foutief en gevaarlijk fietsgedrag.

Tegelijkertijd is er de objectieve vaststelling dat het aantal fietsers sterk stijgt. Het aantal ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn, zit eveneens in stijgende lijn. Er deden zich recent ook twee dodelijke ongevallen voor tussen fietsers onderling.

Verkeersveiligheid geldt voor alle weggebruikers

De Antwerpse politie richt zich op alle weggebruikers in haar beleidsvisie op verkeersveiligheid, zowel in haar verkeerscampagnes als in haar handhaving. Dit betekent dat er onverminderd tegen automobilisten op bv. snelheid en roodlichtnegatie wordt opgetreden, maar evengoed bij overtredingen die door zwakke weggebruikers worden begaan.

Deze brede scope op verkeersveiligheid impliceert ook dat er aandacht wordt gegeven aan asociaal verkeersgedrag. Zo treden wijkteams bv. geregeld op bij irritant foutparkeergedrag, onder meer op fietspaden. Maar evengoed op foutief fietsgedrag met het oog op een veilige en leefbare stad.

Twee fases, gericht op locaties waar zich specifieke problemen voordoen

De aandachtscampagne start deze maandag en zal enkele maanden lopen, verspreid over het ganse grondgebied van de stad. Er wordt gewerkt in twee fases: enkele weken sensibilisering zullen de verbaliseringsperiode voorafgaan. Er zal onder meer aandacht worden geschonken aan:

  • negeren van de fietsrijrichting
  • fietsen op voetpad
  • gebruik van fietsverlichting
  • verkeerd stallen van fietsen (met name op het voetpad)
  • roodlichtnegatie
  • negeren van verkeersbord C1 (verboden richting voor iedere bestuurder)
  • gsm-gebruik tijdens het fietsen

De locaties waar zich dit fietsgedrag vooral manifesteert, zijn door de verkeerspolitie en de wijkteams in kaart gebracht. De aandachtscampagne zal zich dan ook specifiek op deze locaties richten.

Bron: Lokale politie Antwerpen, 26/11/2017

Geef een reactie