Zone 30 leidt tot méér ongevallen, stad weigert aan te passen.

Het verlagen van de snelheid naar 30 km per uur heeft er voor gezorgd dat er niet minder, maar méér ernstige ongevallen gebeuren in een Britse stad. Het stadsbestuur erkent het probleem, maar weigert de nodige aanpassingen door te voeren. Dat zou namelijk te duur zijn. 

Zone 30

Nog geen jaar geleden voerde het stadsbestuur van Bath and North East Somerset (kortweg: BANES) op 13 verschillende plaatsen een Zone 30 in. Kostprijs 871.000 pond, net geen miljoen euro.

Nu blijkt echter dat het aantal ernstig gewonde of dodelijke verkeersslachtoffers in 7 van de 13 zones gestegen is. Dat is blijkbaar een gekend landelijk probleem, waar niet meteen een verklaring voor is. Onderzoekers vermoeden dat een Zone 30 bij de zwakke weggebruikers een vals gevoel van veiligheid creëert waardoor ze onoplettender zijn wanneer ze oversteken of fietsen.

Niet alleen het aantal ernstige ongevallen steeg, ook de ernst van de ongevallen nam toe. Nochtans is dit geen nieuw fenomeen. In 2010 al onderzocht het Britse Ministerie van Verkeer de Zone 30 in Portsmouth, één van de eerste steden in het land die de snelheid verlaagde naar 30 km/u. Uit dit onderzoek bleek al dat het aantal ernstige verkeersongevallen in de Zone 30 was toegenomen in plaats van gedaald. Verkeersdeskundige Simon Marshall bevestigt dat het aantal ongevallen toeneemt op plaatsen waar een Zone 30 wordt ingevoerd.

Ook het stadsbestuur van BANES erkent het probleem, maar zegt dat er eenvoudigweg geen geld is om de Zone 30 weer om te vormen. Dat zou opnieuw een miljoen euro kosten en dat geld is er niet! Dus blijft de Zone 30 voorlopig bestaan. Wel wordt de invoering van een Zone 30 op andere plaatsen uitgesteld.

Bron: The Telegraph

Zone 30

Geef een reactie