18 verkeersregels die je zeker nog niet kende!

In Duitsland is het verboden zonder benzine te vallen op de snelweg. In Italië mag je niet kussen achter het stuur. En in Spanje moet je altijd een reservebril in de auto hebben. Vreemde regels enkel in het buitenland? Ook België heeft enkele verkeersregels waar je zeker van opkijkt. In samenwerking met overtreding.beauto verkeersregels kende 

1. Bellen en rijden

Als je belt met je telefoon in de hand, dan heb je tot 4 keer meer kans op een ongeval. Daarom mag je niet bellen tijdens het rijden met je telefoon in de hand. Maar wist je dat je evenmin mag bellen met de telefoon in de hand als je stilstaat voor het rode licht of in de file?

Zit je telefoon in een houder, dan mag je hem wel met de hand bedienen. Maar je moet natuurlijk wel steeds je aandacht bij de weg houden.

Boete: 116 EUR

2. Voertuig op slot?

Laat je je auto achter, dan moet je ervoor zorgen dat deze geen ongevallen kan veroorzaken of gestolen kan worden. Dat betekent dat je verplicht bent je deuren op slot te doen. Heb je een alarminstallatie, dan moet je daarvan ook gebruik maken.

Boete: 58 EUR

 

3. Racen?

Een aantal keer gas geven terwijl je nog stilstaat: wie heeft het nog nooit gedaan? Nochtans wordt dit verboden door de wegcode. Maar je mag je auto ook niet achterlaten terwijl de motor nog draait. Ook al is het maar voor even.

Boete: 58 EUR

Om van het racen nog maar te zwijgen. Wie een ander aanmoedigt om te snel te rijden, begaat een overtreding van de vierde graad, dat zijn de zwaarste overtredingen die er bestaan. Overtredingen van de vierde graad komen normaal altijd voor de rechtbank.

4. Fietsen

Fietsen is geweldig: alle voordelen van voetgangers maar wel vier keer zo snel. Maar wist je dat je als fietser het fietspad moet volgen dat rechts in je rijrichting ligt? Tenzij de verkeersborden iets anders zeggen. Ook fietsers kunnen dus spookrijden.

Bovendien mogen fietsers enkel met twee naast elkaar rijden zolang ze de tegenliggers niet hinderen. Buiten de bebouwde kom moeten fietsers achter elkaar rijden zodra er een achterligger nadert.

Fietsers moeten ook altijd hun stuur vasthouden en hun voeten op de pedalen houden. Ze mogen zich niet laten voorttrekken en niemand achterop nemen.

Je hond uitlaten terwijl je zelf op de fiets zit? Verboden!

Voor elke van deze overtredingen bedraagt de boete: 58 EUR.

Wist je trouwens dat de politie je rijbewijs kan intrekken omdat je dronken op de fiets zit? Check daarom – voor je vertrekt – of je nog wel mag rijden op www.glaasjeop.be

alcocalc glaasje op alcohol berekenen

 

5. Inhalen

Inhalen mag enkel langs links. Bij ons dus geen Amerikaanse toestanden waarbij je langs alle kanten wordt ingehaald.

Boete: 116 EUR

Haal je iemand in, dan moet je zo ver mogelijk van het andere voertuig blijven. Word je zelf ingehaald, dan mag je niet versnellen en moet je eigenlijk verplicht naar rechts uitwijken.

Boete: 174 EUR

 

6. Rotonde, rond punt, rond plein?

Er is een groot verschil tussen een rondpunt en een rotonde. Een echte rotonde herken je aan het ronde, blauwe bord met drie witte pijlen in een cirkel. Een rond punt wordt meestal aangegeven met één enkele witte pijl op een blauwe achtergrond, die naar beneden wijst. Enkel op rotondes geldt de bijzondere voorrangsregeling. Op ronde punten geldt de gewone voorrang van rechts.

Boete: 116 EUR

Als je de rotonde oprijdt, ben je niet verplicht je richtingaanwijzers te gebruiken. Als je de rotonde verlaat wel.

Boete: 58 EUR

 

7. Snelheid

Dat je niet te snel mag rijden, dat weet iedereen. Maar je mag ook niet abnormaal traag rijden of plots stoppen zonder dat daar een goede reden voor is! Bovendien moet je op de snelweg minstens 70 km/u (kunnen) rijden.

Op verkeersdrempels aangekondigd met een verkeersbord, mag je maximum 30 km/u rijden.

Boete: 58 EUR

 

8. De tram heeft altijd voorrang

Altijd! Zelfs als je van rechts komt, zelfs als je op een voorrangsbaan rijdt.

Zelfs als je voorrang hebt, ben je trouwens wettelijk verplicht om dubbel voorzichtig te zijn bij het oprijden van het kruispunt.

Boete: 116 EUR

 

9. Laat de kruispunten vrij

Is het kruispunt niet vrij, dan mag je het kruispunt ook niet oprijden. Tenminste als je anderen daarmee zou kunnen hinderen. Volgens de Wegcode moet je dan wachten tot het weer groen is.

Boete: 58 EUR

 

10. Kruisen

Wil je je tegenligger kruisen op een kruispunt, dan moet je dat langs rechts doen. Je rijdt dus achter je tegenligger door. Ook al doen veel mensen dit links. Komt het tot een ongeval, dan is degene die niet rechts kruiste, in fout.

Soms kan je je tegenligger niet kruisen door geparkeerde auto’s in de straat. Staan deze auto’s aan jouw kant van de straat, dan moet jij voorrang verlenen. Staan ze aan de andere kant van de straat, dan heb jij voorrang.

Boete: 1745 EUR

 

11. Samen op de moto

Bij file mogen motorrijders tussen twee rijstroken rijden. Motorrijders noemen dit ‘lane splitten’. Ze mogen wel niet sneller dan 50 km/u en maximum 20 km/u sneller dan het andere verkeer. Staat het verkeer stil, dan mogen moto’s dus maximum 20 km/u rijden.

Bovendien mag lane splitten enkele tussen de linkse rijstroken.

Boete: 58 EUR

 

12. Panne?

Sta je in panne, dan moet je de gevarendriehoek zetten. Op gewone wegen moet dat op minstens 30 meter van je voertuig. Op snelwegen op minstens 100 meter. Hij moet in elk geval zichtbaar zijn van op 50 meter afstand.

Binnenkort wordt de gevarendriehoek afgeschaft, als je de 4 pinkers gebruikt.

Boete: 58 EUR

 

13. Even snel naar de winkel

Gebruik je 4 pinkers enkel wanneer je voertuig defect is of om een gevaar te signaleren. Gebruik ze dus niet wanneer je fout parkeert. Naast een boete voor het foutparkeren, kan je ook nog een boete krijgen voor het verkeerd gebruik van de 4 pinkers.

Daarvoor bedraagt de boete: 58 EUR

 

14. Het ene rode licht is het andere niet

Rijd je door het rood, dan bega je een overtreding van de derde graad. In dat geval bedraagt de (stevige) boete: 165 EUR.

Maar dat geldt echter niet voor voetgangers. Zelfs niet wanneer ze hun fiets aan de hand houden. Loopt een voetganger door rood, dan bedraagt de boete: 58 EUR.

 

15. … en de ene verboden straat is de andere niet

Ken jij het verschil tussen het verkeersbord C1 en het verkeersbord C3? Verkeersbord C3 is een rond wit bord met een rode rand (verboden toegang). Verkeersbord C1 is een rond, rood bord met een horizontale witte balk (enkelrichting).

Je mag geen van beide borden voorbij rijden. Rijd je voorbij het bord C3, dan bedraagt de boete: 55 EUR. Rijd je voorbij bord C1, dan bedraagt de boete: 174 EUR.

 

16. Parkeren

Parkeren in de stad is geen makkie. Zeker niet als je eigenlijk verplicht bent om vooraan én achteraan een afstand te laten van minstens 1 meter! Bovendien moet je in een straat met twee richtingen verplicht rechts parkeren. Er bestaat dus ook zoiets als ‘spookparkeren’!

Boete: 58 EUR

 

17. Toeter

Gebruik jij wel eens graag je claxon? Volgens de wegcode mag dat enkel om een ongeval te voorkomen. Buiten de bebouwde kom mag je je toeter ook gebruiken om aan te geven dat je iemand gaat inhalen.

Boete: 58 EUR

 

18. Oversteken

Volgens de wegcode moet je het zebrapad enkel gebruiken als je er minder dan 30 meter van verwijderd bent. Geen zebrapad op minder dan 30 meter? Dan ben je ook niet verplicht het te gebruiken. Binnenkort wordt dit 20 meter!

Boete: 58 EUR

 

Vragen? Een handige boetecalculator vind je hier.

3 Reacties

  1. Ennaert Karl 11 december 2018
    • Fire sgt 21 januari 2020
  2. Frank Van daele 2 november 2019

Geef een reactie