370.000 EUR schadevergoeding wegens slechte staat van de weg in Brussel

In 2018 betaalde het Brussels Hoofdstedelijk gewest zo’n 370.000 EUR aan weggebruikers die schade leden door de slechte staat van het wegdek. Dat is 5 keer meer dan in 2017.

putten weg

De staat van de Belgische wegen is al langer een mikpunt van spot. En die reputatie wordt nog maar eens bevestigd.

In 2018 betaalde het Brussels Hoofdstedelijk gewest zo’n 370.000 EUR uit aan weggebruikers die schade leden door de slechte staat van het wegdek. Het gaat dan zowel om voetgangers of fietsers die ten val kwamen als automobilisten die schade opliepen aan hun auto.

In 2017 betaalde Brussel nog maar 75.000 EUR aan schadvergoedingen, hooguit een vijfde van de 370.000 die het in 2018 betaalde. Al wil dat niet zeggen dat er plots meer schade zou zijn. Wie een vergoeding eist, moet daar soms jaren op wachten zijn vergoeding. Al dan niet na een vonnis van de rechtbank.

Wie schade lijdt door de slechte staat van het wegdek, kan een vergoeding vragen van de gemeente of van het gewest, afhankelijk van het soort weg.

 

Geef een reactie