Flitsboete ongeldig? Hoe je snelheidsboete betwisten?

Niemand houdt van hardrijders? Maar de meeste mensen houden evenmin van snelheidsboetes. Zeker niet als de flitsboete ongeldig blijkt te zijn. En dat is vaker het geval dan je denkt!

flits

Een enveloppe met het logo van de politie in je brievenbus? Da’s geen al te leuke thuiskomst. Je vraagt je meteen af wat je verkeerd hebt gedaan en hoeveel je boete zal bedragen. Maar wat als je je niet kan herinneren dat je iets verkeerds hebt gedaan. En wat als de flitsboete ongeldig blijkt te zijn.

“Houd je aan de regels, dan heb je geen last van flitsboetes”. Dat hoor je vaak als je info zoekt over snelheidsboete. Maar wat dan met de politie? Zijn er geen regels waaraan zij zich moeten houden? En wat als ze die regels niet volgen? Is in dat geval de flitsboete ongeldig?

 

14 dagen

Laat ons meteen met de deur in huis vallen. Er zijn wel degelijk regels die de politie moet volgen als ze bestuurders willen flitsen.

Die regels staan onder meer in de Wegverkeerswet. De Wegverkeerswet verplicht de politie om een kopie van het PV aan de overtreder te bezorgen binnen de 14 dagen na de vaststelling. Een aantal dingen zijn daarbij van belang.

1. De datum van vaststelling is niet altijd de datum van de overtreding. Vooral vaste flitspalen worden maar één keer per maand uitgelezen. Pas wanneer een politieagent de flitspalen uitleest, ‘stelt’ hij de overtreding ‘vast’ en begint de termijn van 14 dagen te lopen. De datum van de overtreding is dus minder belangrijk.

2. De datum waarop je het PV ontvangt, doet er al evenmin toe. De politie is enkel verplicht het PV binnen de 14 dagen te ‘versturen’. Wanneer jij het PV in de bus krijgt, maakt niet uit.

3. Zelfs als het PV te laat wordt verstuurd, betekent dat nog geen vrijspraak. In dat geval verliest het PV enkel zijn ‘bijzondere bewijswaarde’. Met andere woorden: jouw woord word evenveel waard als het pv. Normaal moet de rechter je in zo’n geval vrijspreken op basis van twijfel. Maar wat blijkt. Heel wat rechters baseren zich in zo’n geval op de foto om je toch nog te veroordelen.

 

Flitsboete ongeldig

Hoe geraak je dan wél onder een boete onderuit? Als de flitsboete ongeldig is! En wanneer is een boete ongeldig? Dat lees je in een vrij onbekend Koninklijk Besluit. Volgens dat KB moeten flitsers worden gebruikt in overeenstemming met de handleiding van de fabrikant. En daar loopt het vaak verkeerd!

Plaatsing

Neem nu de GATSO RS-GS11, die nog altijd wordt gebruikt door meer dan de helft van de politiezones. De handleiding van dit toestel vind je hier.

Volgens die handleiding is een vaststelling maar geldig als er aan de volgende voorwaarden is voldaan. Het toestel:

  • mag niet worden gebruikt in een bocht, enkel op een recht stuk. Vaststellingen zijn maar geldig als de camera op minstens 50 meter van een bocht staat
  • moet minstens 10 meter verwijderd staan van een boom, een verkeersbord of elk omvangrijk obstakel dat de camera of de stralen kan hinderen
  • moet minstens 25 meter van een geparkeerd voertuig af staan
  • moet 150-200 cm van de stoep verwijderd zijn

Als de politie die voorwaarden consequent toepast, blijven er niet veel plaatsen over waar ze in België rechtsgeldig kan flitsen.

Nochtans zijn die regels er niet zomaar. Dit type camera werkt nog altijd met straling. Straling die enorm wordt beïnvloed door allerhande objecten. En dat kan dan weer de meting beïnvloeden. Zo erg zelfs dat iemand die netjes 120 rijdt… wordt geflitst aan 148! En dat voor het meest correcte toestel!

Opgepast, niet elke flitscamera werkt hetzelfde. Maar het kan steeds de moeite lonen om de handleiding op te zoeken.

Check of het pv het type camera vermeldt

Check de ijkingsdatum

Zoek de handleiding en check of de camera juist is opgesteld

 

Uitlijning

Eenmaal de camera conform is geplaatst, is er ook nog altijd een uitlijning nodig. Ook die uitlijning, die vermeld staat in de handleiding (hoofdstuk 10), moet aan heel specifieke vereisten voldoet. Is dat niet het geval, dan is de meting ongeldig en zou je dus geen boete mogen krijgen. Meer nog: nog niet zo lang geleden hadden heel wat politiezones zelfs niet het juiste materiaal om de flitser te ijken.

Check of de uitlijning correct gebeurde

Check of ook de randapparatuur correct is uitgelijnd

 

Het pv

Stel dat het toestel correct is afgesteld. En stel dat de politie het pv ook netjes binnen de 14 dagen verstuurt. Dan nog kan de flitsboete ongeldig zijn.

Volgens het KB hierboven moet de registratie namelijk de volgende gegevens bevatten:

  • de identificatie (serienummer en modelgoedkeuringsnummer) en de lokalisatie van het toestel
  • de datum en het tijdstip van de meting
  • de gemeten snelheid (indien van toepassing)
  • de rijzin van het voertuig (indien van toepassing).

Bij nogal wat pv’s zijn niet al deze gegevens vermeld, wat de flitsboete meteen ongeldig maakt.

Check of het pv alle gegevens vermeldt

Check of het pv op tijd werd verstuurd

 

Flitsfoto opvragen

Wat als je twijfelt of je flitsboete ongeldig is? Vraag eerst en vooral de foto en het ijkingsattest op! Maar vraag meteen of het toestel wel gebruikt werd conform de handleiding. Soms is dat al genoeg om de boete kwijt te schelden.

Al is het niet altijd even makkelijk om de flitsfoto op te vragen. Normaal krijg je de foto en het dossier pas te zien als de zaak voor de rechtbank komt. Al zijn er wel wat politiezones die de foto opsturen… als je erom vraagt. In tegenstelling tot in Nederland krijg je niet zomaar de foto te zien.

Bovendien betekent het opvragen van de foto niet dat je niet meer moet betalen. De boete zou dus kunnen verhogen terwijl je wacht op de foto.

 

Vragen over je verkeersboete? Stel ze gratis aan de juristen van overtreding.be

 

Dit artikel verscheen eerst op de pagina van overtreding.be

Geef een reactie