Twee maanden langer om verkeersboetes te betalen

Wie nog onbetaalde verkeersboetes heeft, krijgt wat langer de tijd om die te betalen. Door de coronacrisis.

verkeersboete afbetalen

Goed nieuws voor wie nog onbetaalde verkeersboetes heeft. Door de coronacrisis krijg je langer de tijd om die te betalen. Het zal langer duren voor je een aanmaning krijgt. De juristen van overtreding.be leggen uit.

“Enkele dagen nadat je geflitst bent, ontvang je al een antwoordformulier van de politie. Bij het antwoordformulier zit normaal ook een kopie van het P.V. Na het antwoordformulier volgt dan de ‘onmiddellijke inning‘. Betaal je niet op tijd, dan volgt enkele weken later nog een herinnering. Die eerste herinnering is wel gratis!

Betaal je ook niet na de herinnering, dan volgt er doorgaans een minnelijke schikking. Die is wel duurder dan de onmiddellijke inning, zo’n 35 %!”

In een rondzendbrief vragen de procureurs-generaal nu om voorlopig geen minnelijke schikkingen te versturen. De termijn om je boete te betalen, wordt verlengd met twee maanden. Door de coronacrisis zitten heel wat mensen in financiële moeilijkheden en dan valt zo’n boete extra zwaar, klinkt het.

Rijverboden

Het college van procureurs-generaal vraagt de politie ook om niet zo maar rijbewijzen in te trekken. Mensen gebruiken hun auto nu enkel nog voor essentiële verplaatsingen of voor het werk. Een rijverbod zou ook het einde van die essentiële verplaatsingen betekenen. Bovendien zijn ook heel wat overheidsdiensten gesloten. Daardoor is het niet altijd zeker wanneer iemand zijn rijbewijs terugkrijgt.

Enkel wie de coronamaatregelen overtreedt, of een gevaar vormt voor de openbare veiligheid, loopt nog een risico. Ook voor de ergste overtredingen blijft een intrekking van het rijbewijs mogelijk. Het gaat dan om dronken rijden, keren op de snelweg of fel overdreven snelheid in de bebouwde kom.

Ook rijverboden opgelegd door de rechtbank, worden voorlopig niet uitgevoerd. De examencentra zijn al sinds 13 maart gesloten. Het is dus niet mogelijk om de examens af te leggen. Maar zonder dat examen kan je ook je rijbewijs niet terugkrijgen. Dus worden er geen rijverboden meer betekend.

Wie zijn rijbewijs voor 13 maart moest afgeven, krijgt zijn rijbewijs echter niet sneller terug. Zij moeten wachten tot de examencentra weer opengaan.

 

 

Geef een reactie