Beroep

Maar erger is dat de overtreder ook niet meer verplicht langs de rechtbank passeert!  Wie een bevel tot betaling ontvangt heeft maar 30 dagen de tijd om te betalen. Ben je niet akkoord dan moet je zelf in beroep gaan. Doe je dat niet, dan is de boete na 30 dagen definitief. Zelfs als je niks met de overtreding te maken hebt, betalen zul je!

Na 30 dagen kan de fiscus de boete namelijk afhouden van de belastingen of op een andere manier innen. Bijvoorbeeld door een loonbeslag of met behulp van een gerechtsdeurwaarder. Het is ook mogelijk om de auto in beslag te nemen.

En het houdt niet op. Het bevel tot betalen moet zelfs niet per gerechtsbrief worden verstuurd. Een aangetekende zending volstaat. En de termijn van 30 dagen… die begint zelfs te lopen zonder dat je de aangetekende zending hebt afgehaald.