Boetes worden (stiekem) duurder!

De laatste dagen waren de verkeersboetes volop in het nieuws: nieuwe boetes voor te luide knalpotten, de oprichting van een apart verkeersparket, de afschaffing van de technische marge en de verhoging van het bedrag van de boetes. Allemaal om de bodemloze put in de staatskas te vullen.

Maar wat verandert er nu precies? En vooral: wat niet?

Technische marge vs. tolerantie

De minister van justitie wilt uw geld, dat bleek uit het nieuws van de laatste dagen!

Niet alleen wil hij de trajectcontroles voortdurend laten werken. Hij kondigde ook het einde aan van de zogenaamde “tolerantiemarge”.

Zo word je in Brussel pas geflitst als je 48 rijdt in de zone 30.

Maar dat betekent nog niet dat je meteen een boete krijgt als je 1 km/u per uur te snel rijdt. Er is namelijk een verschil tussen de technische marge en de tolerantie, waarover de minister het had.

De tolerantie bestaat enkel om de politieparketten te ontlasten. Bepaalde parketten kunnen de toevloed aan verkeersboetes niet meer aan. Daarom geven ze de politie de opdracht om pas te flitsen vanaf een bepaalde snelheid, vaak een stuk hoger dan de toegelaten snelheid. Zo word je in Brussel pas geflitst als je 48 rijdt in de zone 30. En precies daar wil de minister nu een einde aan maken.

Maar daarmee verandert er nog niks aan de zogenaamde “technische marge”. Dat is een correctie op de snelheid die de flitser meet. Ze bestaat om meetfouten in het toestel op te vangen. Welnu, die technische marge is wettelijk verplicht. Daar verandert dus niks aan.

Wie op de snelweg zijn cruise control standaard instelt op 128 km/u, hoeft dus nog niet meteen iets te vrezen.

 

Administratieve toeslag

Anderzijds worden uw boetes wel een stuk duurder. Op 29 juni 2021 verscheen een uit de kluiten gewassen programmawet in het Staatsblad die vooral over de farmaceutische sector ging.

Maar in diezelfde wet zat ook een stukje over justitie. En in dat stuk worden de verkeersboetes voortaan verhoogd met een ‘administratieve toeslag’ van 8,84 of 25,32 euro.

De toeslag van 8,84 euro geldt voor de zogenaamde onmiddellijke inningen. Dat zijn de boetes die je meteen na de overtreding thuis ontvangt en die worden opgelegd door de politie.

De toeslag van 25,32 euro geldt dan weer het zogenaamde betalingsbevel. Dat komt er doorgaans wanneer je de eerste boete niet vrijwillig betaalt. Als je het betalingsbevel niet onmiddellijk betaalt of geen beroep instelt, kan het totale bedrag zelfs van je belastingen worden gehouden.

Met de maatregel hoopt de regering op 15 miljoen euro extra inkomsten.

Geef een reactie